Kodex grafického studia


  1. Pracovat podle svých schopností v zájmu klienta, jednat kompetentně a efektivně a chránit obchodní tajemství
  2. Nepracujeme na projektech, které by mohly být vnímány jako střet zájmů
  3. Zdržujeme se nečestných a neetických podnikatelských aktivit, nedopouštíme se korupčního jednání
  4. Ctíme autorská práva ostatních a podporujeme užití legálně nabytých technických prostředků (software a písma)
  5. Transparentně uvádět cenu grafických prací a neschovávat ceny souvisejících služeb
  6. Být seriózním poskytovatelem služeb a partnerem našich klientů, na kterého se budou moci vždy spolehnout
  7. Chceme zlepšit způsob podnikání v ČR