Modernizace a úprava firemní grafiky

Modernizace a úprava firemní grafiky
Modernizace a úprava firemní grafiky
Modernizace a úprava firemní grafiky

Modernizace a úprava firemní grafiky

Cílem projektu byla úprava vizuálního stylu - modernizace corporate identity včetně zpracování design manuálu společnosti, který definuje následující:

Firemní písmo - řezy, Doplňková písma - řezy, Vizitky, Dopisní papír, Obálka, Komplimentka, Sloha A4, Trhací bloky A4, A5, Propiska, Polep vozu, Označení recepce (3D písmo), kanceláře, Navigační systém, E-mailový podpis, Powerpoint šablona + definice barev, Základní definice prvků pro inzerci, Roll up bannery, Papírové tašky


Správné používání značky a vizuálního stylu zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech podnikání a je velice důležitou součástí vytváření profesionální image, která pak působí na klienty i zaměstnance uceleně, stabilně a důvěryhodně.
 

Reference

Související projekty