Vizuální image pro výrobce solárních trubic

Vizuální image pro výrobce solárních trubic
Vizuální image pro výrobce solárních trubic
Vizuální image pro výrobce solárních trubic

Vizuální image pro výrobce solárních trubic

Cílem projektu bylo vytvoření vizuální image pro výrobce solárních trubic - modernizace corporate identity včetně zpracování design manuálu společnosti, který definuje následující:

Firemní písmo - řezy, Doplňková písma - řezy, Vizitky, Dopisní papír, Obálka, Komplimentka, Sloha A4, Trhací bloky A4, A5, Propiska, Polep vozu, Označení recepce (3D písmo), kanceláře, Navigační systém, E-mailový podpis, Powerpoint šablona + definice barev, Základní definice prvků pro inzerci, Roll up bannery, Papírové tašky


Správné používání značky a vizuálního stylu zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech podnikání a je velice důležitou součástí vytváření profesionální image, která pak působí na klienty i zaměstnance uceleně, stabilně a důvěryhodně.

Reference

Související projekty